ประกาศ กรุณาอ่านเพื่อประโยชน์ของท่าน

เนื่องจากตอนนี้ทางไร่เราได้ถูกแอบอ้างในการเอากิ่งพันธุ์ไปจำหน่ายเป็นไม้เข้าโครงการ โดยที่ใช้ชื่อไร่ ข้อมูลจากเวบ รวมถึงแอบอ้างออกใบรับรองกิ่งพันธุ์โดยที่ทางไร่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับไร่เรา ซึ่งทำให้ไร่เราได้รับความเสียหายและเสื่อเสียชื่อเสียง และอาจส่งผลกระทบกับไร่ของเราในอนาคต ซึ่งทางไร่เราจึงขอออกมาชี้แจงให้กับลูกค้าทุกท่านดังนี้

1.ไร่เราไม่เคยมีตัวแทนจำหน่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าที่สั่งซื้อต้นพันธุ์ของเราสั่งซื้อได้จากทางไร่โดยตรงหรือที่งานเกษตรแฟร์ของทุกปี ซึ่งลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อต้นพันธุ์จากเราทางไร่จะมีข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน ว่าปลูกที่ไหนซื้อไปจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งเราจะรับผิดชอบเพาะลูกค้าที่ทางเรามีข้อมูลในการสั่งซื้อกับทางไร่เราโดยตรงเท่านั้น นอกนั้นเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆในอนาคตหากท่านซื้อกับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเมื่อปลูกไปแล้วไม่ใหญ่หรือไม่ออกผลผลิต เราจะไม่รับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้น

2.ทางไร่เราไม่เคยแนะนำให้ลูกค้าหรือลูกไร่ ปลูก 25 ต้นต่อไร่ ถ้าลูกค้าที่เชื่อตามบุคคลที่แอบอ้างเราจะไม่รับผิดชอบผลเสียที่เกิดในอนาคต เพราะทางไร่เราแนะนำให้ปลุกที่ 16 ต้นต่อไร่เท่านั้น

3.แจ้งถึงกลุมบุคคลที่แอบอ้างขณะนี้เรากำลังเตรียมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องหากท่านยังไม่หยุดการกระทำที่ทำให้ทางไร่เราได้รับความเสียหายและอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงในอนาคต เราจะดำเนินคดีกับท่านให้ถึงที่สุด

จึงเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบ และขอให้บุคคลที่แอบอ้างได้หยุดการกระทำเดี๋ยวนี้

***ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ในโครงการที่ช่วยแจ้งข้อมูลให้กับทางไร่เรา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ***

Np Garden ,February 17, 2010