ที่จอดรถสะดวกสบาย อยู่ใกล้กับที่รับรองแขก สามารถมองเห็น บรรยากาศรอบๆรวมถึงสามารถขนย้ายกิ่งพันธุ์ได้สะดวก มีที่รองรับสามารถจอดรถได้หลายคัน