ทางไร่เราใส่ใจในรายละเอียด ที่เล็กน้อยทุกอย่าง ในการทำงานของเรา แม้จะเป็นเพียงทางเข้าไร่ เราเชื่อว่ามันสามารถบ่งบอกได้ถึง วิสัยทัศน์ของเจ้าของหรือผู้ทำกิจการของที่นั้นๆเราไม่ได้หวังทำงานเผื่อที่จะได้เงินอย่างเดียวแต่รวมไปถึงความสุข และความสบายใจ ของตัวเราและผู้ที่มาเยือน ให้ได้รับความสดชื่นและบรรยากาศที่ดี