ขึ้นได้ในดินทุกประเภท

ชอบแดดจัดๆ (ทุ่งโล่งไม่มีต้นไม้ใหญ่)

พื้นที่ที่ปลูกหน้าแล้งต้องแล้งจริงๆ

ต้นที่ปลูกที่มีอายุ3ปีขึ้นไป ถ้าเกิดโดนไฟไหม้80-90เปอร์เซ็นต์ก็ยังมีโอกาสรอด

ต้นที่ปลุกที่มีอายุ 3ปีขึ้นไป ถ้าโดนน้ำท่วมประมาณ80 % ของความสูงต้นนาน3เดือนครึ่งก็ยังรอด

มะขามพันธุ์นี้แตกกิ่งออกทางด้านข้าง ทำให้ต้นไม่สูงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย

ในใบแก่ของมะขามจะมีสารที่ทำให้แมลงไม่มารบกวน

ผลผลิตของมะขามเปรี้ยว สามารถเก็บขายได้หลายชนิด หลายช่วงเช่น เก็บยอดอ่อน เก็บมะขามฝักอ่อน เก็บ ฝักดิบทำแช่อิ่มหรือเข้าโรงดอง หรือเก็บเป็นมะขามเปียก เม็ดมะขามก็ยังสามารถขายได้

เป็นไม้ผลที่ขายแล้วไม่ถึงมือคนกิน ฉะนั้นจะทำให้การล้นของตลาดเกิดขึ้นได้ช้า

ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปคอยดูแล ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีคนมาลักไปทาน

 

มะขามเปรี้ยวยักษ์เป็นดอกสมบูรณ์เพศ จึงทำให้เกิดการติดดอกออกฝักที่ง่าย

ผลผลิตสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง ตั้งแต่บริโภค อุตสาหกรรมอาหาร ทำเป็นเครื่องสำอาง ยาสมุนไพร ใช้กรดในการปรุงแต่งอาหาร ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย

ขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีหินแม้แต่ดินลูกรัง ข้อดีคือ 1 ต้นจะโตได้ดีกว่าพื้นที่ที่มีดินล้วนๆ 2.ฝักจะใหญ่กว่าเดิม

เป็นไม้ผลที่ไม่มีคำว่าเกษียณ ยิ่งแก่ยิ่งดก

ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ ที่มีสภาพดินไม่ดีต้นมะขามสามารถปรับสภาพดินที่ปลูกให้ดีขึ้นได้