มะขามเป็นพืชที่ขึ้นได้ในเขตร้อนชื้นนั่นเองฉะนั้นประเทศที่สามารถปลูกมะขามได้เหมาะสมจึงมีไม่กี่ประเทศ แต่ความต้องการใช้และบริโภคนั้นกลับมามากในหลายประเทศของโลกแทบจะทั่วโลกก็ว่าได้ ยิ่งยุคนี้ จีนเป็นยักษ์ใหญ่ในหลายๆด้าน ซึ่งถ้าจีนผลิตหรือปลูกอะไรได้คู่แข่งก็ต้องเหนื่อยหน่อย ซึ่งโชคดีที่จีนมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะและไม่สามารถปลูกมะขามได้

เราสามารถแยกมะขามเปรี้ยวได้เป็น 4ประเภทหลักๆ

1.ฝักยาวแบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.มะขามกระดาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

3.ฝักสั้นกลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.มะขามขี้แมว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบ