แปลงนี้สำคัญมาก ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของต้นพันธุ์ที่ดี

ปลูกแล้วโตดีหรือไม่ แข็งแรงหรือเปล่า ทนต่อดินฟ้าอากาศหรือ

ไม่ ทางไร่เราได้คำนึงถึงเสมอเพราะมะขามเปรี้ยวเป็นไม้ยืนต้นที่

ปลูกแล้วก็มีอายุอยู่กับเราไปอีกนานฉะนั้นมะขามต้องมีระบบ

รากที่สมบูรณ์ต้องไม่มีการตัดหรือขาด

ทางไร่เราได้มีการนำเอาพลาสติกมาปูรองพื้นทุกขั้นตอน

ที่ผลิตเผื่อป้องกันรากแก้วทะลุลงพื้นได้ไม่ทำให้เกิดความเสีย

หายกับต้นพันธุ์ก่อนถึงมือลูกค้า