หลังจากที่ต้นพันธุ์ออกจากแปลงอนุบาล จนมาถึงแปลงจำหน่ายกิ่งพันธุ์นี้ ต้นกล้าทุกต้นของทางไร่เราจะถูกฝึกความอดทนและแข็งแกร่งของต้นเป็นเวลา 6เดือนหลังจากเราฝึกต้นกล้าจนครบขั้นตอน ก่อนที่จะปล่อยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าไปปลูกในพื้นที่จริงๆ มะขามที่ลูกค้าจะนำไปปลุกจะสามารถทนต่อสภาพที่แห้งแล้ง แดดจัด และผู้ที่นำไปปลูกไม่มีเวลามาดูแล สาเหตุที่เราต้องทำแบบนี้เพราะ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ปลูกมะขามเนื่องมาจากมีพื้นที่อยู่แต่ไม่มีเวลาไปทำไปดูแล ปลูกแล้วแล้วกัน ฉะนั้นถ้าลูกค้าได้ต้นพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงพอ อ่อนแอ บอบบาง ถูกบำรุงอย่างดี ต้นจะสวยงาม แต่เวลาลงพื้นที่จริงตายหมด และต้นกล้าของทางไร่เราทุกต้นจะต้องอยู่บนพลาสติกทุกขั้นตอนเผื่อป้องกันรากแก้วไม่ให้ลงดิน เวลาลูกค้าได้ต้นพันธุ์ไปปลูกก็จะมีรากแก้ว ถ้าต้นพันธุ์ที่ต้องตัดรากแก้วออกจะชะงักการเติบโตประมาณ1-2เดือนเลยทีเดียว